Společnost CTS corp. se zabývá financováním projektů z veřejných zdrojů a poradenstvím při zavádění GDPR.
Nabízíme Vám pomoc s identifikací, návrhem a přípravou Vašich projektů a projektových záměrů tak, aby splnily všechny náležitosti a co nejlépe uspěly v rámci vyhlášených programů, dotačních titulů a grantových schémat Evropské unie i České republiky. Česká republika má stále možnost čerpat dotace ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie. Finanční alokace je pro období 2014–2020 stanovena ve výši 563 miliard korun. Mohou to být peníze i pro Vaše záměry. Záleží jen na Vašem rozhodnutí. Již nyní s námi můžete zahájit konkrétní kroky k přípravě kvalitního a konkurenceschopného projektu, který povede k zisku dotace nebo jiné finanční podpory.
     
GDPR (General Data Protection Regulation) - dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jsme specialisté v oblasti poradenství při zavádění GDPR. Připravíme pro Vás vstupní analýzu a na jejím základě dokumentaci pro úspěšnou implementaci nařízeni GDPR. Na základě úspěšné implementace vám vystavíme certifikát o správném nakládání s osobními údaji.